awesomacious: Why do I always take this approach?

awesomacious:

Why do I always take this approach?